През есента на 1873 г. Отон Иванов заедно със свои другари основава в Станимака първото читалище, наречено

„Родопа”. За негов председател е избран учителят Димитър Тънков. Отон Иванов подарява библиотечния си шкаф от 70 книги, с което се поставя и началото на читалищната библиотека. През 1898 г. с разрешение на министъра на народното просвещение читалището построява сцена в салона на централното училище, чието ползване става изключително с разрешение на читалищното ръководство. През 1937 г. към читалището се основава народен университет. През 1944 г. Христо Шипков подарява на читалището цялата си лична библиотека от 3000 тома. Дейността на читалището непрекъснато се разраства и се налага построяването на нова сграда. И през 1960 г. е открита сегашната сграда на читалище„Давид Сасонов”. На 8.05.1963 г. читалището от „Давид Сасонов” се преименува в „Родолюбие”.

Дейността на читалището в онези далечни годинисе изразява главно в просветното и театралното дело. По-късно към читалището се образуват смесен хор, оперетен състав, музикално дружество „Арфа”, танцов състав, оркестър и естрадно-сатиричен състав, курс по балет, акордеонен оркестър, детски драматичен състав, сатиричен състав, кино-фото-клуб, група за художествено слово, литературен кръжок, вокална група, колектив по дърворезба. В по-ново време – група за градски песни и шлагери, школата по изкуствата, която включва: пиано, народни инструменти, акордеон, китара, солфеж и теория на музиката, балет, спортни танци, народни танци, живопис. Народното читалище е юридическо лице с нестопанска цел, чиято основна дейност е развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в населеното място, където осъществява дейността си. Основният вътрешен устройствен акт на едно читалище е неговият устав. Копие от първия устав се намира в Изложбена зала на ІІ етаж.

Днес НЧ „Родолюбие-1873” развива богата и разностранна творческа дейност, която задоволява духовните потребности на деца и възрастни: балетно студио „Терпсихора”, школа по пиано, английски език, изобразително изкуство, детско ателие по приложни изкуства „МАЯ”, детска литературна студия, литературен клуб „Родолюбие”, детско театрално студио, театрален състав, вокална група, народни танци за деца, клуб по народни танци „Ади”, брейк състав, таекуондо.